บริการวางแผนพัฒนา RPA อย่างมืออาชีพ

บริการวางแผนพัฒนา RPA อย่างมืออาชีพ

บริการของเราคือการสนับสนุนลูกค้าที่กำลังจะใช้ “Automation Anywhere” ในการพัฒนาและนำโซลูชั่น RPA ไปใช้ในการดำเนินงานในองค์กรของลูกค้า เราให้บริการลูกค้าในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน และให้บริการวางแผนพัฒนาขั้นตอนการทำงานในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง กับองค์กรของลูกค้า เราเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานของลูกค้า ให้สามารถทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้ เพื่อช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของลูกค้า


ขั้นตอนการให้บริการพัฒนาRPA อย่างมืออาชีพ

กำหนดกระบวนการทำงาน: เมื่อเราทำการศึกษากระบวนการการทำงานของลูกค้าที่ทำอยู่ เราสามารถนำเสนอกระบวนหลากหลายที่สามารถพัฒนาให้เป็นแบบอัตโนมัติได้ บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด สามารถช่วยลูกค้าในการวางรูปแบบขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ ที่จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และช่วยให้องค์กรคุ้มทุนได้อย่างเห็นผล ขั้นตอนอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาโดยใช้ RPA จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น กระบวนการทำงานเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพการทำงานของพนักงาน และลดงานที่ไม่จำเป็นออกไป RPA สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเรียนรู้การทำงานประเภทเดิม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่ดำเนินการ

การขยายขอบเขตการทำงานของRPA และ การทดสอบการใช้โปรแกรม: เราพร้อมที่จะให้บริการสร้าง RPA ตัวจำลอง ให้สามารถทำงานในกระบวนการของลูกค้าที่ต้องการเห็นได้จริง เพื่อลูกค้าสามารถทดสอบการใช้งานของโปรแกรมเพื่อพิสูจน์การทำงานของRPA แต่ละขั้นตอน ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานจริง โดยการทดสอบการใช้โปรแกรมนี้ เราจะช่วยแนะนำฮาร์ดแวร์ในการทดสอบสภาพแวดล้อมจริง การสาธิต และการทดสอบความสามารถของRPA ให้ทำงานได้ตามเงื่อนไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผน: เราสนับสนุนการจัดหาผู้พัฒนาที่เชี่ยวชาญ ให้สามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาโครงการ การจัดลำดับความสำคัญและ การวางแผนการทำงาน โดยบริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ผู้ใช้งาน และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมด ภายใต้แผนดำเนินการที่มีการควบคุมอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาอย่างมืออาชีพ: ทีมนักพัฒนาของเราจะช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ RPA ให้สามารถทำงานได้ตามขั้นตอนการทำงานที่สร้างขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้ ทีมงานสามารถพัฒนากระบวนการทำงานของลูกค้าด้วยRPA ทั้งในและนอกสำนักงานของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญ การบริการให้คำปรึกษา และการบริหารต้นทุนเพิ่มอย่างคุ้มค่า เป็นจุดเด่นของบริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด

ขั้นตอนเริ่มการทำงาน: ขั้นตอนนี้ RPA Bots จะดำเนินการตามกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ โดยเริ่มทำงานในระบบจริงของลูกค้า เราสามารถตรวจสอบและจัดการเงื่อนไขต่างๆระหว่างผู้ใช้งานและทีมพัฒนาของบริษัทฯให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เราใช้ Bot Creator ในการสร้างขั้นตอนการทำงานให้ RPA Bot โดยสามารถจัดการ และตั้งตารางเวลาการทำงานโดยควบคุมจากศูนย์กลางที่ห้อง Control Room ระบบเราสามารถกำหนดตารางเวลาการทำงานอัตโนมัติ สามารถสั่งให้Botทำงานเมื่อมีงานเข้ามา และสามารถสั่งBotที่กำลังทำงานอยู่จากห้อง Control Room ได้

การควบคุม: หลังจากที่Botsทำงานในระบบจริงของลูกค้า Control Room จะแสดงรายงานการทำงานของBots ในส่วนของจำนวนและความถูกต้อง การทำงานของBots สามารถสนับสนุนข้อมูลการทำงานในด้านผลลัพธ์ ระยะเวลาการทำงาน และขจัดข้อผิดพลาดในส่วนของการทำงานของพนักงานจริงได้