กลุ่มลูกค้าใช้บริการ 3D

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากกระดาษให้อยู่ในรูป Digital และ ระบบการใช้งาน จัดเก็บและส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ Digital สามารถทำให้การทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลยังถูกสำรองไว้ในระบบและลดการใช้กระดาษในองค์กรและต้นทุนการบริการจัดการกระดาษอีกด้วย

บริการ 3D กับ Blue Fish Solution สามารถออกแบบและให้ปรึกษาในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ รูปแบบเอกสารให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กร ของแต่ละลูกค้าหรือประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันไป Blue Fish สามารถช่วยลูกค้าในการจัดการปัญหาของเอกสารที่คงค้าง หรือช่วยดำเนินการในขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารในองค์กรโดยช่วยจัดการงานเอกสารให้ง่ายขึ้น สามารถจัดการภาระเอกสารในส่วนที่คงค้างจำนวนมากหรือ การเปลี่ยนแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมาก หรือรายวัน ให้สำเร็จได้ ในเวลาที่กำหนด โดยต้นทุนที่กำหนด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรับภาระการลงทุนในเรื่องของ Hardware Software หรือการจ้างทีมงานประจำ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ  Blue Fish โดยทีมงานที่พร้อมการจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน Software และ Hardware เพื่อดำเนินการในทุกๆเรื่อง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร หรือขบวนการในองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร