แพลตฟอร์ม

กระบวนการทำงานตามมาตรฐานทางธุรกิจ

platform

platform

การสร้างรูปแบบของ RPA ที่ทันสมัยที่สุด

พนักงานดิจิทัลขององกรณ์ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Automation Anywhere เป็นแพลตฟอร์มพัฒนากระบวนการอัตโนมัติเพียงหนึ่งเดียว ที่ถูกสร้างขึ้นสนับสนุนธุรกรรมขององค์กร

platform

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
การทำงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนการทำงานโดย RPA

ระบบการคิดอัตโนมัติ
ความสามารถในการพัฒนาการทำงานอัตโนมัติแบบAI และการเรียนรู้ของระบบสำหรับข้อมูลที่ซับซ้อน

ระบบการวิเคราะห์เชิงลึกของRPA
การดำเนินการแบบทันทีทันใด และรูปแบบข้อมูลทางธุรกิจอัจฉริยะ (BI) พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทันที

พนักงานดิจิทัล