เกี่ยวกับ RPA

RPA คือแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล ที่ซอฟต์แวร์ สามารถดำเนินการตามคำสั่งคำสั่งใดๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ได้ ROI  ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

เกี่ยวกับ Robotic Process Automation

RPA คือแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล ที่เป็นซอฟต์แวร์ สามารถดำเนินการตามคำสั่งคำสั่งใด ๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนการลงทุน ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

RPA คืออะไร

RPA เป็นซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ Robotic Process Automation ช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการสร้างหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ของคุณเองเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติ"bots" ของคุณคือซอฟต์แวร์ที่ตั้งค่าได้ เพื่อดำเนินงานที่คุณมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ง่าย

RPA ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดขึ้นซ้ำ โดยคิดว่า RPA เป็นพนักงานดิจิทัลของคุณ แสดงสิ่งที่คุณจะทำให้botsเห็น จากนั้นเพื่อให้มันทำงาน

RPA bots สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมมีความสามารถ มีทักษะเหมือนกันกับคน และสามารถโต้ตอบกับระบบหรือแอพพลิเคชั่นในแบบเดียวกับที่คุณทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การคัดลอกไปวางจนถึงการแก้ไขข้อมูลการคำนวณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นฐานระบบธุรกิจหรือแอพพลิเคชั่นพื้นฐาน หรือโมดูลของธุรกิจที่มีอยู่ ในการประมวลผลคำสั่งได้โดยอัตโนมัติ

RPA สามารถนำมาดำเนินงานได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถนำซอฟต์แวร์RPAมาเริ่มใช้ได้ทันที ตั้งค่าและปรับใช้แรงงานดิจิทัลด้วยตัวเอง เพียงเวลาไม่กี่สัปดาห์ จากนั้นจะทราบผลตอบแทนการลงทุนได้ในเวลาไม่กี่วัน

RPA เป็นอนาคตของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ, การปรับใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมาก โดยการปฏิบัติงานซ้ำ ๆ จำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอัตราความผิดพลาดจากมนุษย์และมีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA คืออะไร?

ลตอบแทนการลงทุนของ RPA มาจากการส่งผลกระทบจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในหลายพื้นที่การดำเนินงานผลประโยชน์เชิงปริมาณในทันที ได้แก่ :

  • RPA ช่วยให้พนักงานของคุณทำงานอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์ ยืดหยุ่นและชาญฉลาด RPA ดำเนินการเร็วขึ้น 10 เท่า และปราศจากข้อผิดพลาด 100%
  • RPA คือใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจเพื่อสร้างbotsของตัวเอง และตระหนักถึงผลตอบแทนการลงทุนในไม่กี่วัน
  • เริ่ม หยุด และปรับขนาดแรงงาน bots digital RPA ของคุณได้ตามต้องการ คุณสามารถเลือก วิธีการ จำนวน และปรับใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ ได้ทันทีตามความต้องการของพวกเขา

BENEFITS OF RPA

RPA ใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้าง?

RPA นั้นมีไว้สำหรับทุกคน และประโยชน์ของ RPA ครอบคลุมอุตสาหกรรมและหน่วยงานธุรกิจทั้งหมด

กระบวนการทางธุรกิจ บริษัทเอาท์ซอร์ส

บริการทางการเงิน

การดูแลสุขภาพ

ธุรกิจประกันภัย

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

อุตสาหกรรมการผลิต

⦁ หน่วยงานภาครัฐ
⦁ โทรคมนาคม
และประเภทธุรกิจอื่นๆ