กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (RPA)

RPA คือแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล ที่เป็นซอฟต์แวร์ สามารถดำเนินการตามคำสั่งคำสั่งใด ๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ได้ ROI ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว