ห้องรับรองทันสมัย

ห้องรับรองทันสมัย

ห้องรับรองที่สะดวกสบายและทันสมัยพร้อมระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้เพื่อสังเกตการณ์หรือ ตรวจสอบสื่อสำรองข้อมูลที่จัดเก็บในห้องมั่นคง ได้ทุกเวลาที่ต้องการ