ห้องมั่นคงมาตรฐานสูง

ห้องมั่นคงมาตรฐานสูง

ห้องมั่นคง เป็นกำแพงกันไฟ ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาทนไฟหนา 6 นิ้ว ประกบด้วยแผ่นยิปซัมและแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทชนิดไส้กลางกันไฟพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและจำกัดสิทธิ์การเข้า-ออกเฉพาะผู้ได้รับอนุญาต และระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกระบบตรวจสอบควันและความร้อน รวมถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยผงเคมีแห้ง ที่ไม่ทำลายตัวสำรองข้อมูล พร้อมระบบเฝ้าระวังด้วยโทรทัศน์วงจรปิดทั่วพื้นที่ ไว้วางใจกับศักยภาพของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และระบบสำรองกระแสไฟฟ้าแบบเต็มประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้นสัมพัทธ์มาตรฐาน Data Center เพื่อคุณภาพของการเก็บรักษาข้อมูลสื่อสำรองข้อมูล สูงสุด