ห้องควบคุมระบบป้องกันพื้นที่ และควบคุมการเข้าออก

ห้องควบคุมระบบป้องกันพื้นที่ และควบคุมการเข้าออก

ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือ ได้ถูกรวบรวมเป็นศูนย์กลางเพื่อการป้องกันภัยและควบคุมให้ได้มาตรฐานการ จัดเก็บสื่อสำรองข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้อง Control Center