ระบบQR Code ควบคุมการเคลื่อนไหวของItem

ระบบQR Code ควบคุมการเคลื่อนไหวของItem

ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสื่อสำรองข้อมูล แบบ Real Time โดยส่งข้อมูลทันทีเมื่อมี การอ่านบาร์โค้ดทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถ บันทึกระบบบาร์โค้ดของลูกค้าเข้าสู่ระบบ blue onlineSM ได้ทันที