ระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษ

ระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษ

เชื่อมั่น กับระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนผู้บุกรุก ระบบตรวจจับควันและความร้อน ระบบดับเพลิง อัตโนมัติด้วยผงเคมีแห้ง และการควบคุมทั่วพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง