รถขนส่ง แบบความปลอดภัยสูง

รถขนส่ง แบบความปลอดภัยสูง

ระบบควบคุมและติดตามรถขนส่งGPS และระบบ รักษาความปลอดภัย CCTV ถังดับเพลิง ลูกกรง รวมถึงระบบล็อคอัตโนมัติเพื่อควบคุมไม่ให้ประตู บานใดบานหนึ่งเปิดขณะเดินทาง