บริษัท บลู ฟิซ โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 20 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-639-7708-9
แฟกซ์: 02-639-7707
อีเมล: bfssales@bluefishsolution.com

ติดต่อเรา