หน่วยงานราชการ

กลุ่มรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

ในหน่วยงานราชการ ประโยช์นจาก RPA ในส่วนของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ของการทำงานโดยอัตโนมัติ ที่จะสามารถใช้งานได้กับส่วนงานทั้งหมดของราชการ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆที่ให้บริการประชาชน ได้มุ่งเน้นไปเน้น การให้บริการประชาชน