วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ทำให้ผลลัพท์จากการรักษาคนไข้ มีจำนวนการขึ้น และปรัปปรุงคุณภาพ ในขณะที่รักษาต้นทุนไม่ให้เพิ่มมากขึ้น RPA ช่วยปรัปปรุงเวลาการทำงาน การนำไปใช้งาน และช่วยให้การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย มีประสิทธิภาพมากขึ้น