การประกัน

ธุรกิจประกัน

การทำให้กิจกรรมทางด้าน ธุรการ และการบริการลูกค้าที่ใช้เวลามาก เป็นขบวนการที่เป็นอัตโนมัติ ได้แก่ การรับ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การส่ง การเคลมต่างๆ