โรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาล

RPA ช่วยลดภาระด้านธุรการของโรงพยาบาล โดยการทำให้ขบวนการต่างๆเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการโยกย้ายข้อมูลของคนไข้ไปยัง แอพพลิเคชั่น ,การดำเนินการ ,การจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ ข้อมูลการประกัน และ ขบวนการเคลมประกัน