สถาบันการเงิน การธนาคาร

ธุรกิจธนาคาร และ การเงิน

RPA สามารถแทนที่ขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูล และ การโยกย้ายระหว่าง แอพพลิเคชั่น ของธนาคาร หรือการทำงานในส่วนของการจัดการและให้บริการลูกค้า การจักทำรายงาน การใส่ช้อมูลในฟอร์มต่างๆ และขบวนการเคลมเงิน