การบริการ Outsource เพื่อช่วยกระบวนการทางธุรกิจ

RPA ได้มาเป็นตัวหลักที่มาทำให้บริการ BPO มีความแตกต่าง โดยที่สามารถนำมาใช้ในการลดต้นทุน ปรัปปรุง SLA และ เพิ่มความคล่ิฃองตัวในการทำงาน และเพิ่มกำลังการผลิตงาน