อุตสาหกรรมอื่นๆ

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

RPA เป็นการเปลี่ยนยุคจาก การใช้เวลาการทำงานที่เยอะ การทำรายย่อยๆ ไปสู่การใช้เทคโนโลยี่ โดยสามารถเปลี่ยนการทำงานหน้าที่ต่างๆ ภายในธุรกิจหลัก เช่น ฝ่ายบุคคล การเงิน และ คลังและขนส่ง คุณสามารถ พบกับโลกใบใหม่ที่ มี bot พร้อมใช้งาน ให้ตรงกับขบวนการทำงานในธุรกิจของคุณ และ มี digital workers (พนักงานรูปแบบดิจิตอล) ทำหน้าที่ในขบวนการทำงาน ขององค์กร พบกับ Automation Anywhere ตลาดบอทที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ในวันนี้