ธุรกิจธนาคาร และ การเงิน

ธุรกิจธนาคาร และ การเงิน

บริการเก็บรักษาสื่อสำรองข้อมูลทั้งสื่อสำรองข้อมูลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Archive Media Backup) และสื่อสำรองข้อมูลหมุนเวียนในแต่ละวัน (Rotation Media Backup) ในห้องมั่นคงของ Blue Site โดยที่หน่วยงานสามารถตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวของสื่อสำรองข้อมูลทั้งหมดผ่าน Real Time Barcode Tracking และยังมีบริการรับและจัดส่งสื่อสำรองข้อมูลได้ตรงตามความเร่งด่วนที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและไปยังสถานที่ส่งข้อมูลสำรองเพื่อจัดส่งและจัดเก็บโดยวิธีการและสถานที่ที่ปลอดภัยได้ทันที