ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มศักยภาพให้บริการศูนย์ข้อมูลภายนอก (Data Center) และบริการศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันภัยพิบัติ (DR Site : Disaster Recovery Site) ประเภท Warm Site และ Cold Site ให้สมบูรณ์ขึ้นอีก ด้วยบริการขนส่งและจัดเก็บสื่อสำรองข้อมูล Blue Swap และ Blue Site จาก Blue Fish ที่ช่วยให้ระบบสำรองสามารถทำการติดตั้งข้อมูลที่อัพเดทและขึ้นระบบจากข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและฉุกเฉินได้ทันเวลาและถูกต้อง โดยสามารถแจ้งสถานที่ DR Site ที่ต้องการขึ้นระบบได้ล่วงหน้าเพียง 3 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง