กลุ่มรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

กลุ่มรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

บริการ Blue Swap และ Blue Site นำสื่อสำรองข้อมูลออกนอกสำนักงาน และเก็บรักษาสื่อสำรองข้อมูลในสถานที่ที่ปลอดภัยในทุกๆ วันหลังจากที่ทางหน่วยงานทำการสำรองข้อมูลแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานสามารถกำหนดช่วงเวลาของการบริการรับ-ส่งให้สอดคล้องกับเวลาที่การสำรองข้อมูลจะแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญที่ทำการสำรองไว้สามารถนำกลับมาใช้ดำเนินงานขึ้นระบบใหม่อีกครั้งได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัยในทันที

อีกทั้งเมื่อสื่อสำรองข้อมูลถูกใช้งานจนหมดอายุ Blue Fish Solution ยังให้บริการทำลายสื่อสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยวิธีเผาด้วยความร้อนสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพราะเป็นการทำลายในระบบปิด และยังสามารถนำไอน้ำที่เกิดจากความร้อนของการเผาทำลายไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานได้อีกโดยทุกขั้นตอนของการทำลาย หน่วยงานสามารถเข้ามาตรวจสอบ หรือร่วมสังเกตุการณ์และได้รับหนังสือรับรองการทำลายสื่อสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยจาก Blue Fish Solution ด้วย