กลุ่มลูกค้าใช้บริการ 3S

ทีมงานของ Blue Fish Solution มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและเติมเต็มช่องว่างของแผนสำรองเพื่อการดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ( BCP Plan )

โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยน Solutionให้มีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของแต่ละองค์กรและประเภทธุรกิจรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนให้แผนดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉินมีความสมบูรณ์ ธุรกิจไม่หยุดชะงักข้อมูลไม่เสียหายหรือสูญหายพร้อมรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำโดยองค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม