ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก

บริการสแกนเอกสาร ให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้น และเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมที่สามารถค้นหาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Blue Fish และบริการจัดการเอกสารตัวจริงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารการขายสินค้าจากบริษัทหรือหน้าร้าน เอกสารบัญชีและการเงิน เอกสารทางธุรกิจ เอกสารสินค้าเผยแพร่และสิ่งพิมพ์ เอกสารทางกฎหมายและสรุปรายงานต่างๆ อีกทั้งยังช่วยบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารตัวจริง ให้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ลดการสูญหายของเอกสาร ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดต้นทุนในการจัดการกับเอกสารจำนวนมากและเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและกรมสรรพกร

ตลอดจนการเป็นหน่วยงานสนับสนุนลูกหนี้และเจ้าหนี้ของแผนกบัญชีและการเงิน ในการบริการรับวางบิล-จ่ายเช็ค ภายในสถานที่ทำการของลูกค้า หรือที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตามวันและเวลาที่กำหนดและเพิ่มเติมบริการในการอนุมัติเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเอกสาร AP และเข้าสู่ระบบการอนุมัติในระบบ Work Flow เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้อง ลดภาระจำนวนเอกสาร และลดเวลาการดำเนินการของส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงาน ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของบัญชีและการเงิน สามารถเปิดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด อีกทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้