บริการรับทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย 

การบริการรับทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และภาระการจัดเก็บเอกสารที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยควบคุมกระบวนการทำลายเอกสารไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลด้วยวิธีปลอดภัยในระบบปิด พร้อมทั้งออกเอกสารรับรองการทำลายอย่างถูกต้อง ในการตอบโจทย์ผู้ตรวจสอบ ได้อย่างน่าเชื่อถือ